Search

Pamana : Kalinangan ng Mendez, Cavite Episode 5 Michael Delos Reyes (Prusisyon)

  • De La Salle University-Manila
  • 2020-06-25 01:01:10
  • 8821

Panayam kay Michael Delos Reyes tungkol sa prusisyon at lipunang Pilipino. Siya rin ang may-akda ng librong Prusisyon : Paghahanda at Pagdiriwang na naparangalan bilang Cardinal Sin Book Award Liturgy Category. Bahagi ito ng serye ng PAMANA: Kalinangan ng Mendez, Cavite, isang dokumentaryong pampelikulang tungkol sa bayan ng Mendez sa kolaborasyon nina Deborrah Sadile Anastacio at Dexter Cayanes (direktor). Nalikha ito sa tulong ng SALIKHA:CHED-NCCA Grants for Creative Projects of the K to 12 Transition Program. Nilalayon din ng video na magamit bilang materyal-panturo. Isa itong materyal na may copyright ©, kailangang direktang kontakin ang may-ari ng video kung gagamitin itong materyal o para sa anumang gagawing alterasyon o modipikasyon.

No reviews yet.

Add a review